Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamos patalpos paskirties keitimo į pagalbinio ūkio (dirbtuves) M. Daukšos g. 4, Vilniuje, projektavimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

M. Daukšos g. 4, Vilnius, skl. kad. nr.: 0101/0058:197. Patalpų unik. nr.: 1094-0216-8025:0019

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastato paskirtis: Gyvenamoji, trijų ir daugiau butų, daugiabučiai pastatai

Patalpų esama paskirtis: negyvenamoji

Patalpų numatoma paskirtis:  negyvenamoji, pagalbinio ūkio (dirbtuvės)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

GABRIELĖ SENECKYTĖ, seneckytegabriele@gmail.com, 861571262

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Norista”, į.k. 305174965 Girulių g. 5, LT-12124 Vilnius. Tel.: +37061700212

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

A.Mickevičiaus g. 7A, Vilnius, 861571262. Darbo dienomis 10-16 val., suderinus telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti pasiūlymus elektroniniu paštu seneckytegabriele@gmail.com, iki 2020-05-15.

Teikiant pasiūlymus reikalinga nurodyti:

  • vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
  • pasiūlymo teikimo datą;
  • informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Laikas: 2020-05-19, 16:00

Susirinkimas vyks viešosios transliacijos būdu, nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/86567012832

Susirinkimo ID: 865 6701 2832

 

Atsisiųsti priedą.