Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamosios patalpos- neįrengtos pastogės Nr. 9 paskirties keitimo į gyvenamąją (butų), prijungiant prie buto Nr. 10, Užupio g. 27, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Užupio g. 27, Vilnius / Žemės sklypas nesuformuotas

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypas nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rolandas Andrijauskas, el.p.: [email protected], tel.: 861433010

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A. L.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Daugėliškio g. 32-208, Vilnius, tel.: 861433010, darbo dienomis, darbo laiku (prieš tai susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021 m. kovo 10 d., el. paštu [email protected].

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021 m. kovo 10 d. (trečiadienį) 16.00 val. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją:

https://us04web.zoom.us/j/77021833230?pwd=NVZGeUxqemJJTTZtTkwrczRqZXN1dz09

 

Pastaba: jeigu dėl techninių priežasčių nutrūksta transliacija, norint prisijungti, būtina iš naujo

įjungti anksčiau nurodytą nuorodą.

 

Atsisiųsti priedą.