Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamosios patalpos Nr. 110 (neįrengtos pastogės) paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties patalpas (butus) ir padalinimo į du atskirus turtinius vienetus, J. Basanavičiaus g. 16A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO J. BASANAVIČIAUS G. 16A, VILNIUJE,

NEGYVENAMOSIOS PATALPOS NR. 110 (NEĮRENGTOS PASTOGĖS, UNIKALUS NR. 4400-1067-2867:7994) PASKIRTIES KEITIMO Į GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PATALPAS (BUTUS) IR PADALINIMO Į DU ATSKIRUS TURTINIUS VIENETUS, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

naudojimo paskirtis: kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Patalpos nr.110: esama paskirtis – negyvenama pastogė

Būsima paskirtis – gyvenamoji

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektė Aurelija Stancikienė

Aurelija Stancikienė   elektroninis paštas [email protected]

J.Basanavičiaus g.16-64, Vilnius

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.L., J. Basanavičiaus g.16A-110, Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

J.Basanavičiaus g.16-64, Vilnius  +370 683 06266

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu ir paštu iki 2021-06-22  17 val. ir viso susirinkimo metu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu   2021-06-22  17:00-18:00.

Nuoroda nuotoliniam pasijungimui

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZjMwYjcxYTktYjBhYS00MjUwLTgzMGUtMzM3NDZlYTNmZDlm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224d4de972-c9ff-47bf-823c-d626a44d94a9%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25228499121c-08a2-427d-9ab4-2a14793e023e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=079823a3-e8b7-4f52-b459-2c327f9ab4f7&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

 

Atsisiųsti priedą.

2021-06-30
Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta
Atsisiųsti priedą