Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamosios patalpos nr. 12a paskirties keitimo į gyvenamąją, prijungiant prie buto nr. 11, Klaipėdos g. 5 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Klaipėdos g. 5, Vilnius, kad.nr. 0101/0041:163

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama (nekeičiama): Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esama (nekeičiama): Kita – gyv enamoji ir komercinės paskirties teritorija (gyvenamiesiems namams, administraciniam, garažų ir pagalbiniams statiniams eksploatuoti)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Kristijonas Širvinskas, [email protected]

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

I. S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Vilnius, Žalgirio g. 131-304                    2019-04-16   14:00-17:00                        861018357

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Raštu: Žalgirio g. 131-304, Vilnius; El. paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, adresu Stiklių g. 4, Vilnius.  Tel. 8 (5) 262 9646;  el. p. [email protected] 2019-04-16 17:30

 

Atsisiųsti priedą.

 

2019-05-14

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą