Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamosios patalpos Nr. 8A paskirties keitimo į kūrybines dirbtuves Labdarių g. 3 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Labdarių g. 3-8A, Vilnius. Kad. nr. 0101/0041:254

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama (nekeičiama): Kita;Visuomeninės paskirties teritorijos;

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

Komercinės paskirties onjektų teritorijos;

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esama (nekeičiama): Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Kristijonas Širvinskas, [email protected]

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

K.Š.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Vilnius, Žalgirio g. 131-304                    14:00-17:00                        861018357

iki 2019-10-16

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Raštu: Žalgirio g. 131-304, Vilnius; El. paštu: [email protected] , iki 2019-11-04

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. lapkričio mėn. 04 d. 17:00-18:00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, salės Nr. 215.

Atsisiųsti priedą.

2019-11-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.