Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamosios patalpos- palėpės paskirties keitimo į gyvenamąją Blindžių g. 22 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Blindžių g. 22, Vilnius. Sklypo kad. Nr. 0101/0031:390

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pagrindinė pastato naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).
Pagrindinė neįrengtos palėpės paskirtis – negyvenamoji, keičiama į dvi gyvenamosios paskirties (butų) patalpas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Povilas Šliuželis, povilas@kubinismetras.lt, 863693387

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A. A.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Kubinis metras“ patalpos Kalvarijų g. 1, Vilnius. 860044546, D.D 15:00 – 17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu – UAB „Kubinis metras“, Kalvarijų g. 1, Vilnius, ir el. Paštu – povilas@kubinismetras.lt iki 2019-05-27, 17:00.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

UAB „Kubinis metras“ patalpose, Kalvarijų g. 1, Vilnius
2019-05-27, 17:00.

Atsisiųsti priedus:  Blindziu 22, PP Byla ;

 

2019-06-07
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.