Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamosios patalpos paskirties keitimo į gydymo Linkmenų g. 5 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

LINKMENŲ G. 5, VILNIUS., UNIK. NR.: 4400-0196-6036:2252, skl.kad.nr.:  0101/0032:374

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabutis gyvenamasis namas.

Esamos negyvenamosios paskirties patalpos; numatomos gydymo paskirties patalpos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mantas Žvybas, zv.mantas@gmail.com, 861547303

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB ‘‘VAMAKO‘‘, Didlaukio g. 90-10, Vilnius, zv.mantas@gmail.com,  861547303

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Antakalnio g. 4a, Vilnius, 861547303, darbo dienomis, 11-16 val, suderinus laiką telefonu

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu:  zv.mantas@gmail.com, iki 2019-12-20, 16.00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Konstitucijos pr. 3, 242 kab.  2020-01-06, 17:00

Atsisiųsti priedą.

2020-01-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.