Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamosios patalpos paskirties keitimo iš maitinimo į paslaugų (kirpyklą), Fabijoniškių g. 2, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Fabijoniškių g. 2, patalpos unik. Nr. 1399-7002-6018:0232, skl. kad. Nr. 0101/0016:112

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Gyvenamiesiems namams su komercinės paskirties patalpomis ir komercinės paskirties pastatams statyti ir eksploatuoti

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pagrindinė pastato naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Pagrindinė Negyvenamosios patalpos paskirtis – maitinimo, keičiama į kirpyklą – paslaugų.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Evelina Masiulytė, info@ideaurbana.lt, 8-5 2113331

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V. K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/, UAB „Idea Urbana“ patalpos Sporto g. 10, Vilnius, tel. 8-5 2113331, d.d. 9-17

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu: UAB „Idea Urbana“ patalpos Sporto g. 10, Vilnius, LT-09238, el. p.: info@ideaurbana.lt iki 2020-02-21, 17:00.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

„Idea Urbana“ patalpose, Sporto g. 10, Vilnius, 2020-02-21, 17:00

Atsisiųsti priedą.

2020-06-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.