Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamosios patalpos (pastogės) dalies paskirties keitimo į gyvenamąją ir prijungimo prie buto Nr. 3, Treniotos g. 29, Vilniuje, projektavimą

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Treniotos g. 29, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0039:1353 Vilniaus m.k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabučio gyvenamojo namo, Treniotos g. 29, Vilniuje, buto Nr. 3, negyvenamosios patalpos (pastogės) dalies paskirties keitimo į gyvenamąją ir prijungimo prie buto Nr. 3, paprastojo remonto projektas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Laura Balandytė – Žygelienė, labaland@gmail.com, tel.:  +37065212813,

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M.J.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Treniotos g. 29-3, Vilnius, tel.: +37065212813, nuo 10 iki 17 val. d.d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.p.: labaland@gmail.com, tel.: +37065212813, iki 2021-03-24 17.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešas susirinkimas vyks 2021-03-24 nuo 17.00 iki 18.00 val.

Esant ekstremaliai padėčiai,  projektinių pasiūlymų svarstymas bus vykdomas nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją 

https://us04web.zoom.us/j/73205739112?pwd=c1RIclZwWWZQdkdRQTlNWlh4YlVZdz09

https://us04web.zoom.us/j/74279470265?pwd=YmJNODd6VjZRaUxzRWI4amdOUmdmdz09

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-04-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.