Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamų patalpų Nr. 10 paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (butų) patalpas, Giedraičių g. 23C, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Giedraičių g. 23C-10, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0032:733.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, būdas – gyvenamosios teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastato paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Girdvainis idea“, Vytenis Girdvainis, info@svelte.lt, 862106026

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „15 Totorių“, Totorių g. 15, Vilnius, erikas@15totoriu.lt, 860006000

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Giedraičių g. 9-2, Vilnius. Darbo dienomis 9:00-17:00, susitarus tel. 860006000

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2021-01-21 raštu Giedraičių g. 9-2, Vilnius ir el. paštu info@svelte.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. sausio 21 d., 16:00 val.

Nuoroda į transliaciją:

https://meet.google.com/qxe-szqu-otz

 

Atsisiųsti priedą.

2021-05-19

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.