Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamų patalpų Nr.12A paskirties keitimo į gyvenamąją Etmonų g. 4 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Etmonų g.4-12A, Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
nėra

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Daugiabučio gyvenamojo namo Etmonų g.4, Vilniuje, negyvenamų patalpų Nr.12A paskirties keitimo į gyvenamąją projektas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Saulė Kazlauskienė, saule@ugna.lt, +370 610 60803

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

S.T.N.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Etmonų g.4 -12A, Vilniuje, darbo dienomis nuo 14 iki 19 val, tel. 85 275 0182

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus galima teikti iki  2019 m. balandžio 25 d. elektroniniu paštu saule@ugna.lt, telefonu +370 610 60803, susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g.4, Vilniuje, 2019 m. balandžio 25 d. 17.30 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-05-21

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą