Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamų patalpų Nr.2 (su bendro naudojimo patalpa) paskirties pakeitimo į gyvenamąsias ir prijungimo prie buto Nr. 1, Naujininkų g. 7, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilnius, Naujininkų g. 7

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypas nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamoji (trijų ar daugiau butų- daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektė Laimutė Pelanytė, e:mail. Laima.archiprojektai@gmail.com.

Mob. Tel. 8 680 20 165

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „OREM“ Naujininkų g. 7, Vilnius. Tel. 8 639 33 333

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Kalvarijų 124 – 14, nuo 13:30 iki 17:00, darbo dienomis iki 2020-11-16,

susitarus tel. 8 680 20 165

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

E:mail Laima.archiprojektai@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

https://us04web.zoom.us/j/73537388801?pwd=WlhsaWdYTDJXRTlaNGFybkN2cFdEUT09

 

2020 lapkričio 16 d. Nuo 17:00 iki 18:00.

 

Atsisiųsti priedą.

2020-11-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.