Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamųjų (administracinių) patalpų padalinimo ir (ar) paskirties keitimo į gyvenamąją, Teatro g. 9A- Nr. 11, Nr. 13 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Teatro g. 9A-13, Teatro g. 9A-11, sklypo kad. Nr. 0101/0041:25

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Laisvos valstybinės žemės fondo

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Dainius Kitovas, el. pašatas:
dainius@kitapuse.com, tel. 8 688 03845

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
S. F., E. G.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Žygimantų g. 13, Vilnius, tel. 8 687 21721, darbo dienomis nuo 10:00 iki 16:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
raštu Žygimantų g. 13, Vilnius; el. paštu:
kasparas@miestopletra.lt, iki 2019-02-11

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Žygimantų g. 13, Vilnius, 2019-02-11, nuo 17: 00 val.

Atsisiųsti priedus: Nr. 11;  

Nr. 13. ; vaizdinė medžiaga.

2019-02-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.