Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamųjų (kitos) paskirties patalpų Nr. 102 keitimo į paslaugų paskirtį Priegliaus g. 8 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Priegliaus g. 8-102;

žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0167:1581.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskiris – Kita;

Būdas – Gyvenamosios teritorijos;

(paskirtis ir būdas nekeičiami).

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paskirtis – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai);

(pastato paskirtis nekeičiama).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Invest statyba“ A. Goštauto g. 8-241, Vilnius, direktorius Tomas Jusys, tomas@investstatyba.lt, +37065593387.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „RECOMM GROUP“, Laisvės pr. 77B, Vilnius, admin@recommgroup.lt,

+370 61113364.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

A.Goštauto g. 8-241, Vilnius, +37065593387, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. iki 2019 09 20.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu tomas@investstatyba.lt arba atvykus, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val., adresu A. Goštauto g. 8-241, Vilniuje, mob: +37065593387, pasiūlymų teikimo terminas iki 2019 09 20.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

A.Goštauto g. 8-241, Vilnius, +37065593387, 2019 09 20, 16:30.

Atsisiųsti priedą.

2019-10-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.