Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamųjų, kitos paskirties patalpų (Nr. 56) keitimo į paslaugų paskirtį S. Žukausko g. 43 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

S. Žukausko g. 43-56, Vilnius. Žemės skl. kad. Nr.0101/0023:313

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita. Gyvenamosios teritorijos.

Sklypo paskirtis nekeičiama.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).

Statinio paskirtis nekeičiama.

 

Patalpų  esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama: Kita (negyvenamos patalpos)

Numatoma: Paslaugų

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektė, projekto vadovė: Asta Kairytė (Kvalif. Atestato Nr. A1205)

el. paštas: a.darbai@yahoo.com, telef.: 861208273

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

S. Žukausko g. 43-56, Vilnius. Telef.: 861208273. Nuo 10 iki 18 val. (laiką iš anksto susiderinti telefonu)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2019 12 03, raštu.

El. Paštas: a.darbai@yahoo.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019 12 03, 19 val., S. Žukausko g. 43-56, Vilnius.

Atsisiųsti priedą.

2020-01-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.