Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamųjų patalpų- kūrybinių dirbtuvių Nr. 3A paskirties keitimo į gyvenamąją J. Basanavičiaus g. 6 Vilniuje, projektavimą

Statinių adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

J.Basanavičiaus g. 6-3A, Vilniuje

Statinio  pagrindinė naudojimo paskirtis:
Paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų –  daugiabučiai pastatai).

Patalpos esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama paskirtis: kita (negyvenamoji patalpa – kūrybinės dirbtuvės).     Numatoma paskirtis: butas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Kristina Patašienė, <kristina.patasiene@gmail.com>, tel. 8 620 29203.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
V.T.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

P.Lukšio 32-66, Vilnius, darbo dienomis 10.00-18.00

(Tikslų laiką suderinus telefonu +370 620 29203) iki 2020-01-06

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti paštu adresu: P.Lukšio 32- 66, Vilnius arba el.paštu kristina.patasiene@gmail.com

Elektroniniu paštu: <kristina.patasiene@gmail.com>, iki 2020-01-06

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-01-06 d. 18 val. P.Lukšio 32- 66, Vilnius (Domus galerija).

Atsisiųsti priedą.

2020-01-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.