Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamųjų patalpų-neįrengtos pastogės Nr.32A paskirties keitimo į gyvenamąją, apjungiant su butu Nr.32, Pylimo g. 35 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

 

Pylimo  g.35, Vilnius,  Skl.kad.nr.  nesuteiktas

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Žemės  sklypas  nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Daugiabutis  gyvenamasis  namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

PV  Ugnė  Rotomskienė ; mob.tel.nr.+37062749446;  ugne.rote@gmail.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

A.     S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Vilniuje,    Pylimo g.35-32 ,  TEL.NR. +37062749446  iki  2020-04-24 d. 15val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Paštu :  ugne.rote@gmail.com  iki 2020 balandžio 24 d. 15val.

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020 balandžio 24 d.  17 val.

Informacija atnaujinta 2020-04-08

2020 balandžio 24 d.  17 val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu:

https://us04web.zoom.us/j/8482923177

Atsisiųsti priedą.

2020-05-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.