Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamųjų patalpų Nr. 17 keitimo į gyvenamosios paskirties patalpas (butą), Pylimo g. 59, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m. sav., Pylimo g. 59, skl. kad. Nr. 0101/0057:216

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Urban architects“ į.k. 304067202, PV Vytautas Pocius, el. p. info@urbanarchitects.lt,  Tel. Nr.: +37052383383

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „OZI KART“, Žygimanto Liauksmino g. 3-12, LT-01101 Vilnius, tel. Nr.: +37062222227

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Urban architects“, Teatro g. 5, Vilnius, 9:00-16:00 iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., suderinus laiką

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki  2020 m. rugpjūčio 31 d. el. paštu: sandra@urbanarchitects.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu:   https://us04web.zoom.us/j/5454087125?pwd=TmJEbHh6NXd6YUR2MlhjM2RrTkFhQT09 

2020-08-31 16:00 val.

Posėdžio ID: 545 408 7125

Atsisiųsti priedą.

2020-11-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.