Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamųjų patalpų Nr. 17 paskirties keitimo iš kitos į viešbučių Vrublevskio g. 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vrublevskio g. 4-17, Vilnius. Sklypas nesuformuotas.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypas nesuformuotas.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastato paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vytenis Girdvainis, girdvainis@svelte.lt, 8 621 06026

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Agnetė“, Žeimių g. 2A-1, Ginkūnų k., Šiaulių r., virgalub11@gmail.com, 8 686 68667.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vrublevskio g. 4-17, Vilnius. Darbo dienomis 9:00-17:00, susitarus telefonu, tel. 8 686 68667.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2019-12-08 raštu UAB „Agnetė“, Vrublevskio g. 4-17, Vilnius ir el. paštu virgalub11@gmail.com.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3-244, Vilniuje, 2019 m. gruodžio mėn. 9 d. 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-12-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.