Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamųjų patalpų nr. 2 paskirties keitimo į gyvenamąją, butų nr. 6 ir nr. 8 padalinimo į keturis turtinius vienetus Krivių g. 13 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Krivių g. 13, Vilnius. Kad. nr. 0101/0042:293

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama (nekeičiama): Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama (nekeičiama): Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 Kristijonas Širvinskas, pro@archidemus.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.Č.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Žalgirio g. 131-304                    14:00-17:00                        861018357

iki 2019-04-04

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 Raštu: Žalgirio g. 131-304, Vilnius; El. paštu: info@archidemus.lt , iki 2019-04-04

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, adresu Stiklių g. 4, Vilnius.  Tel. 8 (5) 262 9646;  el. p. info@vsaa.lt, 2019-04-04 17:00

Atsisiųsti priedą.

2019-05-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.