Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamųjų patalpų Nr. 4 paskirties keitimo į gyvenamąją J. Jasinskio g. 7, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

J. Jasinskio g.  7-4, Vilnius.

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Valstybinė žemė, sklypas nesuformuotas

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas – Gyvenamasis namas

Patalpų esama paskirtis – paslaugų

Patalpų būsima paskirtis – gyvenamoji (butų)

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mantas Saulis, namu.pridavimas@gmail.com, 867507361

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

L.T.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Linkmenų g. 6-2, Vilnius, tel. 860020022, nuo 2020 m. sausio 30 d. iki vasario 13 d. nuo 15:00 iki 17:00 val.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai gali būti teikiami paštu adresu Linkmenų g. 6-2, Vilnius,

el. p. namu.pridavimas@gmail.com

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Linkmenų g. 6-2, Vilnius, 2020 m. vasario 17 d.  17 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-02-27

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritart

Atsisiųsti priedą