Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamųjų patalpų Nr.41A paskirties keitimo į gyvenamąją, Pylimo g.38 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

 

Pylimo  g.38-41A, Vilnius,  Skl.kad.nr.  nesuteiktas

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Žemės  sklypas  nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Daugiabutis  gyvenamasis  namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

PV  Ugnė  Rotomskienė ; mob.tel.nr.+37062749446;  [email protected]

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

M. V.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Vilniuje,    Gedimino prosp. 51, Vilnius LT-01109, LN  M.Mažvydo  biblioteka, kab.  Nr.530

Tel.nr. +370 614 05049 iki 2019-12-19-15val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Paštu :  [email protected]  iki 2019-12-19 d. 15val.

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Gedimino prosp. 51, Vilnius LT-01109, LN  M.Mažvydo  biblioteka, salė  Nr.235,  2019-12-19 d.    17.00val.

 

Atsisiųsti priedą.

 

2020-04-23

Po viešo svarstymo priimti sprendimai
PP pritarta