Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamųjų patalpų paskirties keitimo į gyvenamąją, Pylimo g. 38 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Pylimo g. 38 Vilniaus m. Žemės sklypas nesuformuotas

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypas nesuformuotas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Vytautas Sližys architektai@pastatas.lt, mob. 8 683 69 765, tel. 85 261 74 32

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A.M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Pas projekto rengėją UAB „Pastatas“ A.Goštauto g. 8 – 236 Vilniaus m. tel. 85 261 74 32, mob. 8 683 69 765 Darbo dienomis nuo 2019-02-20 iki 2019-03-06 darbo laiku nuo 8 val 00 min iki 17 val. 00 min

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti raštu arba elektroniniu paštu tiesiogiai Projektinių pasiūlymų rengėjui UAB „Pastatas“ A. Goštauto g. 8-236 Vilniaus m. tel. 85 261 74 32, mob. 8 683 69 765 elektroninis paštas architektai@pastatas.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
A.Goštauto g. 8 – 236 Vilniaus m. 2019-03-06 17 val 30 min

Atsisiųsti priedą.

2019-03-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.