Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos palėpės dalies padalinimo į du turtinius vienetus, vieno iš jų paskirtį keičiant į gyvenamąją- butą, kito paskirtį keičiant į kūrybines dirbtuves, Balstogės g. 6 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Balstogės g. 6, Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama: Gyvenamoji (3 ir daugiau butų); Numatoma: Gyvenamoji (3 ir daugiau butų).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo,
galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir
telefono numeris
Projektų vadovas Ramūnas Buitkus; architektura@senamiescio.lt; 861066194

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Bokšto valda“ i/k 300099537; Didžioji g. 10A-63, 10309 Vilnius; jurate@ntstudija.lt;
+370 685 01508

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Iki 2020 01 01 Konstitucijos pr. 12-308, Vilnius; 861066194 d.d. nuo 17 iki 18h iš anksto
susitarus

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali
teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2020 01 02 raštu e-paštu architektura@senamiescio.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2020 01 02 UAB“Senamiesčio projektai“ patalpose Konstitucijos pr. 12-308, Vilniuje 17:30

Atsisiųsti priedą.