Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos palėpės dalies padalinimo į du turtinius vienetus, vieno iš jų paskirtį keičiant į gyvenamąją- butą, kito paskirtį keičiant į kūrybines dirbtuves, Balstogės g. 6, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Balstogės g. 6, Vilnius

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: Gyvenamoji (3 ir daugiau butų);

Numatoma:  Gyvenamoji (3 ir daugiau butų).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektų  vadovas Ramūnas Buitkus; architektura@senamiescio.lt; 861066194

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Bokšto valda“ i/k 300099537; Didžioji g. 10A-63, 10309 Vilnius; jurate@ntstudija.lt;            +370 685 01508

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iki 2020 03 06 Konstitucijos pr. 12-308, Vilnius; 861066194  d.d. nuo 17  iki 17:30h iš anksto  susitarus

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020 03 06 raštu  e-paštu  architektura@senamiescio.lt;

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020 03 06 UAB“Senamiesčio projektai“ patalpose  Konstitucijos pr.12-308,  Vilniuje  17:30

Atsisiųsti priedą.

2020-03-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti:  Balstogės patvirtinti PP.