Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos palėpės paskirties keitimo iš negyvenamosios į gyvenamąją, Vykinto g. 21-10 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vykinto g. 21, žemės sklypo kad. Nr.4400-5055-3630

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

ESAMA Pagrindinė naudojimo paskirtis „kita“, naudojimosi būdas

„Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos“

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama Daugiabučio gyvenamojo namo neįrengta palėpė, numatoma gyvenamoji

(butų)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Proj.vadovė Sigita Margarita Štaudė (at.Nr.2063), el.p.: sigita363@gmail.com, tel. +37069812012

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J.J.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vykinto g. 21-7, tel.:+37068728288; +37069812012, , laikas nuo 18.30 – 19.30val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki 2019-09-27, raštu el.p.:sigita363@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks Konstitucijos pr.3, salė Nr.242, 2019-09-30dieną 17 val.

Atsisiųsti priedą.