Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos palėpės patalpos paskirties keitimo į gyvenamąją Paupio g. 33, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Paupio  g. 33, Vilnius

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypas nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama paskirtis – daugiabutis gyvenamasis namas

Numatoma paskirtis – daugiabutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Arūnas Žemelis, azemelis@hotmail.com, tel. nr. +370 680 15869

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A   Ž

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Krokuvos g. 8, Vilnius, III aukštas, kabinetas „Architektai“, 16-17 val., tel. nr. +370 680 15869, iki sausio 20 d. 17 val.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Paštu: azemelis@hotmail.com, iki 2020 sausio 20 d. 17 val.

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Krokuvos g. 8, Vilnius, III aukštas, kabinetas „Architektai“, 2020 sausio 20 d. 17-18 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2020-03-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą