Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos pastogės dalies paskirties keitimo į gyvenamąją, įrengiant vieną butą, Stiklių g. 14 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Stiklių g. 14, Vilnius  0101/0057:245

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis :Kita

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Neįrengta pastogė, keičiama į gyvenamąją paskirtį

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV, Arch. Gintaras Šernius, [email protected], 8 699 33354

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AR

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Stiklių g. 4 Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra 1 a.  8 5 2127723

darbo dienomis nuo 9.30-12.00 – 13-16.30

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu : [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Stiklių g. 4 Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra 1 a.

2019-03-20   17.30

Atsisiųsti priedą.

2019-04-18
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.