Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos pastogės Nr. 24 padalinimo į du turtinius vienetus, vieno jų paskirties keitimo į gyvenamąją (butų) Kauno g. 31, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Kauno g. 31-24. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0055:235

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypas pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

Esama patalpų pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Būsima patalpų pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (butų) ir kita

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Pažangios architektūrinės mintys“

Gintautas Pamerneckis       el. paštas: g.pamerneckis@pam.lt            tel.: 868117771

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas: R. G.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vasario 16-osios g. 2-1, Vilnius, 10:00-16:00 val., darbo dienomis, iki 2021-05-31, tel.: 868117771

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki:                                2021-05-31

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti el. paštu:                       g.pamerneckis@pam.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 m. birželio mėn. 1 d. 17:00 val., transliacija internetiniu adresu, jungiantis per nuorodas:

 

Pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos dalis Zoom programoje nuo 17:00 val. iki 17:45 val., jungiantis per nuorodą:

https://us02web.zoom.us/j/83814023770?pwd=RDc0aWJkTW9kWHcrSHkyZkFhYmRKZz09

 

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis Zoom programoje nuo 17:45 val., jungiantis per nuorodą:

https://us02web.zoom.us/j/83383056022?pwd=L3NvWU10L0VLdWNnWlViMVNKTG1Odz09

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-06-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.