Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos pastogės Nr. 9 paskirties keitimo į gyvenamąją ir buto Nr. 7 kapitalinio remonto Giedraičių g. 23 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Giedraičių g. 23- 7, Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Valstybinė žemė

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (3 ir daugiau butų)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Laura Balandytė- Žygelienė, labaland@gmail.com, +370 68604554

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A. Ch.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Giedraičių g. 23- 7, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00  iki 16.00 val, tel. 868604554

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki  2019 m. gegužės 10 d. elektroniniu paštu labaland@gmail.com., telefonu +370 68604554, susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 2019 m. gegužės 10 d. 18.00 val

Atsisiųsti priedus: projektiniai pasiūlymai;

vaizdinė informacija.

2019-06-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.