Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos pastogės paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį formuojant butus Nr. 7 ir Nr. 8b Sodų g. 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sodų g. 4, Vilniaus m. sav., skl. kad nr. 0101/0057:149

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama. Komercinės paskirties objektų teritorijos. Gyvenmosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama gyvenamoji (daugiabutis gyvenamasis namas) Sodų g. 4, Vilnius

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R. M ir E. F

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/, Laikas nuo 14:00-16:00 val. Polocko g. 4-101, Vilnius, prieš ateinant, susisiekti telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-04-16, 16:00 val., el. paštu: agne@architekturosprojektai.lt, tel: +370 671 66001,

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl karantino apribojimų susijusių su projektų viešinimu 2020-04-16, 17:00 val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu:

https://www.youtube.com/channel/UC1vYrOg3jMJPEBoldH2rsjg/featured?disable_polymer=1

Atsisiųsti priedą.

2020-04-22

Statytojui (pareiškėjui) susidūrus su techniniais nesklandumais ir neužtikrinus viešo susirinkimo vaizdo transliacijos, projektinių pasiūlymų viešasis susirinkimas laikomas neįvykusiu.