Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos pastogės paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį, įrengiant du butus, Šaltinių g.17, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

0101/0057:256

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Paskirtis – kita, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Linos Gasiliūnaitės individuali veikla pagal pažymą nr.584366, adr.Ankštoji 3-6, Vilnius, tel.:865527195, el.p.:linaarch@gmail.com

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

L.G.

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Šaltinių g.17-11, Vilnius,  tel.:865527195, 11.00-16.00 val. darbo dienomis.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki   2020-09-29, 16.00 val., elektroniniu paštu linaarch@gmail.com, tel.:865527195.

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu  2020-09-29, 17.00 val.

Susirinkimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/78288697252

Prisijungimo prie susirinkimo slaptažodis: 1234

 

Atsisiųsti priedą.

2020-10-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.