Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos pastogės paskirties keitimo į gyvenamąją Pylimo g. 60 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pylimo g. 60, Vilnius, kad. Nr: 0101/0057:136

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama. Komercinės paskirties objektų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, susisiekimo ir inžinierinių komunikacijų objektų aptarnavimo teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama. Pastatas  – daugiabutis gyvenamasis namas un. Nr; 1094-0310-4014, žymėjimas 1A3/p

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, tel; +370671 66001, direktorė Agnė Čepulėnaitė

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R.D, L.V, S.V.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/, Polocko g. 4-101. Vilnius. Tel: +370 671 66001, Laikas nuo 13:00-17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-12-16, 16:00 val, adresas Polocko g. 4-101. Vilnius, tel:  +37067166001, el. paštu: agne@architekturosprojektai.lt.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA, Stiklių g. 4,Vilnius, tel. (8 5) 212 2535, el.p. info@vsaa.lt, data 2019-12-16, laikas 17:30 val. Iki 18:30 val.

Atsisiųsti priedus:

PYLIMO 60 PP;

PYLIMO 60 vizualizacija.