Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos pastogės paskirties keitimo į gyvenamąją suformuojant šešis turtinius vienetus Aušros Vartų g. 16, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Aušros Vartų g. 16, Vilnius. Sklypo kad. Nr. 0101/0058:246

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama (nekeičiama): Kita; Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esama (nekeičiama): Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Kristijonas Širvinskas, info@archidemus.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

A.G.

UAB „Tikresta“

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Vilnius, Žalgirio g. 131-304                    14:00-17:00                        861018357

iki 2019-12-09

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Raštu: Žalgirio g. 131-304, Vilnius; El. paštu: info@archidemus.lt , iki 2019-12-09

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. gruodžio mėn. 9 d. nuo 17.00 val, Žalgirio g. 131-304, Vilniuje

Atsisiųsti priedus:

Projektiniai pasiūlymai_1;

Projektiniai pasiūlymai_2.

2020-02-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.  

priedas Nr. 2.