Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos pastogės patalpų paskirties keitimo į gyvenamąsias patalpas, suformuojant dešimt turtinių vienetų, Pylimo g. 35, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Pylimo g. 35, Vilnius. Sklypas nesuformuotas

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypas nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esama (nekeičiama): Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Kristijonas Širvinskas, [email protected]

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

L. V.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Vilnius, Žalgirio g. 131-304; laikas: 14:00-17:00; tel.Nr. 861018357

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Raštu: Žalgirio g. 131-304, Vilnius; El. paštu: [email protected], iki viešo susirinkimo pradžios

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-09-09, 17:00. Nuoroda:

https://meet.jit.si/moderated/bb88b07fd95292b754ff6d7d2bc5abc159fc8488cc5911ee6ff9662336b5c4ce

 

 

Atsisiųsti priedą.