Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos pastogės Pilies g. 36-37A, Vilniuje, paskirties keitimą į gyvenamąją, suformuojant vieną turtinį vienetą ir atliekant kapitalinį remontą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Pilies g. 36, palėpė nr. 37A, Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Daugiabutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
MB Architektūros restauravimo, projektavimo centras
Aurelija Stancikienė, elektroninis paštas astancikiene@gmail.com
J. Basanavičiaus g. 16-64, Vilnius

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
G.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
J.Basanavičiaus g. 16-64, Vilnius  +370 683 06266

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Elektroniniu paštu astancikiene@gmail.com arba paštu J.Basanavičiaus g. 16-64, Vilnius, iki 2020-08-25  16 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Vilnius, Stiklių g. 4,  2020-08-25,  17:00-18:00

VIEŠO SUSIRINKIMO METU DALYVAUJANTYS ASMENYS PRIVALO TURĖTI APSAUGINES VEIDO KAUKES BEI VIENKARTINES PIRŠTINES IR LAIKYTIS 2 METRŲ ATSTUMO.

Projektiniai pasiūlymai
Atsisiųsti priedą.

2020-12-02

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.