Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtų pastogių paskirties keitimo į gyvenamąją (butų), padalinant į tris turtinius vienetus- butus, Kazliškių g. 19, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kazliškių g. 19, Vilnius, sklypo kad. nr.: 0101/0033:91 Vilniaus m.kv.

Rekonstruojamos daugiabučio gyvenamo pastato (unik.nr.:1094-0162-9012)  negyvenamos patalpos:

Unik nr.: 4400-0380-8002:5638

Unik nr.: 4400-0480-7221:6712

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastato – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

Esama rekonstruojamų patalpų  paskirtis – kita.

Numatoma rekonstruojamų patalpų paskirtis-gyvenamosios paskirties  butų (daugiabučiai) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „A2X2“:

E. Mikelevičius info@a2x2.lt,, tel.nr.:+37069803273 ,

A.Šibilskytė info@a2x2.lt, tel.nr.:+37065217284

                 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.U

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kaštonų g.4(5a),Vilnius,  darbo dienomis 9-17h , tel. nr. +37069803273, +37065217284.

(PASTABA: prieš atvykstant prašome telefonu susiderinti dėl konkretaus atvykimo laiko).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.:

El. paštu. Iki 2020-04-23 , 17h, el. adr.: info@a2x2.lt,

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

MB A2X2 biuras, adresu Kaštonų g.4(5a),Vilnius, 2020-04-23, 17h

Dėl karantino apribojimų susijusių su projektų viešinimu 2020 m. 04 23 d. nuo 17:00 val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu:

 

https://a2x2.lt/291-viesinimas

 

Atsisiųsti priedą.

 

2020-05-12

Po viešo svarstymo priimti srendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą