Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtų pastogių paskirties keitimo į gyvenamąją Šv. Stepono g. 23 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Šv. Stepono g. 23, Vilnius

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0057:190

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Igor Pasko

El. p. igorpasko@gmail.com

Tel. 868428556

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.Š. L.M. I.S P.Č.M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Stiklių g. 4, Vilnius

Tel. 868428556

2019-05-23 d. 14 val. 00 min.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: igorpasko@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Stiklių g. 4, Vilnius, 2019-05-29 d. 17 val. 00 min.

Atsisiųsti priedus:

Projektiniai Pasiulymai Stepono 30F 2;

2019-06-26
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.

 

Projektiniai Pasiulymai Stepono 30A 3;

2019-06-26
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.

 

Projektiniai Pasiulymai Stepono 30C ir 30E 3;

2019-06-26
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.

 

Projektiniai Pasiulymai Stepono 30D 3. 

2019-06-26
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.