Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo, Padekaniškių vs., Skl. kad. Nr 0101/0167:2221, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pilkalnio g. 53, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0167:2221

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita/Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Kostas Skukauskas, kostas.skukauskas@eventuspro.lt, + 370 5 212 30 75

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Investicijos nata“, kodas 304405586, Ryto g. 2, Norgėlų k., Pasvalio r., Tel. +370 686 52613

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Gvazdikų g. 4, Vilnius, + 370 5 212 30 75, Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00. Susitikimo laiką derinti iš anksto telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymo teikimo būdas el. paštu: projektuviesinimas@eventuspro.lt. Pasiūlymus teikti iki 2021-06-03.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešo susirinkimo vieta: Vilnius, Gvazdikų g. 4

Viešo susirinkimo laikas: 2021-06-03 15:00

Nuoroda į rengiamo susirinkimo transliaciją: http://pilkalnio53.zoomtv.lt

 

Atsisiųsti priedus:

 

PP 1 ;

PP 2.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/0WLuir

2022-08-02

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą