Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo paslaugų paskirties patalpos padalijimo į du turtinius vienetus, vieno iš jų paskirties keitimo į gyvenamąją, Laisvės pr. 123, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Laisvės pr. 123, Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0015:297

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo paskirtis: kita

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai);

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabutis gyvenamasis namas

Esama paskirtis: trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „KM Centras“, direktorius Virginijus Lukoševičius, el. paštas: [email protected], tel. Nr. 860419959

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB KETO, Laisvės pr. 123, Vilnius, tel. Nr. 860419959

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Kalvarijų g. 11-8, tel. Nr. 860419959, laikas: 09.00 -16.00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informacija teikiama iki 2020-04-23

El.paštu: [email protected]

Telefonu: 860419959

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Kalvarijų g. 11-8, 2020-04-23, susirinkimo pradžia: 18:00

Tiesioginės transliacijos Link:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/606917179

 

Atsisiųsti priedą.

2020-04-24

 

Vadovaujantis pareiškėjo pateikta informacija IS Infostatyba, Nr. ISP-100-200331-01155 viešas svarstymas laikomas neįvykusiu.