Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo paslaugų paskirties patalpos padalijimo į du turtinius vienetus, vieno iš jų paskirties keitimo į gyvenamąją, Laisvės pr. 123, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Laisvės per. 123, Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0015:297

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo paskirtis: kita

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai);

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabutis gyvenamasis namas

Esama paskirtis: trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „KM Centras“, direktorius Virginijus Lukoševičius, el. paštas: virgis@kmcentras.lt, tel. Nr. 860419959

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB KETO, Laisvės pr. 123, Vilnius, tel. Nr. 860419959

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Kalvarijų g. 11-8, tel. Nr. 860419959, laikas: 09.00 -16.00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informacija teikiama iki 2020-04-01

El.paštu: virgis@kmcentras.lt

Telefonu: 860419959

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Kalvarijų g. 11-8, 2020-04-01, susirinkimo pradžia: 17.00

Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir (ar) užsitęsusio karantino atveju, visi projektinių pasiūlymų svarstymai turi būti užtikrinami nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją įgaliotam savivaldybės specialistui turi būti pateikiama ne vėliau kaip 5 d. d. iki viešo svarstymo pradžios. Jeigu statytojui (pareiškėjui) užtikrinti vaizdo transliacijos nepavyksta, projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas atšaukiamas.
Neužtikrinta nuotolinė vaizdo transliacija ir laiku (ne vėliau kaip 5 d.d. iki viešo susirinkimo pradžios) nepateikta nuoroda savivaldybei – projektinių pasiūlymų viešas susirinkimas atšaukiamas.
Atsisiųsti priedą.