Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo paslaugų paskirties patalpų keitimo į gydymo paskirtį Lvovo g. 81 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Lvovo g. 81, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0032:960

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rolandas Andrijauskas, el.p.: rolanditas@gmail.com, tel.: 861433010

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Spaineta“, įm.k. 135020540, adresas: Kęstučio g. 24, LT-44311 Kaunas.

El.p.: dainius@investiciniaiprojektai.lt , tel.: +370 37 302221

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Daugėliškio g. 32-208, Vilnius, tel.: 861433010, darbo dienomis nuo 10:00 iki 12:00 val. (prieš tai susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019 m. lapkričio 20 d., el. paštu rolanditas@gmail.com.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Daugėliškio g. 32, Vilnius, kabineto Nr. 208 , 2019 m. lapkričio 20 d., 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-11-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.