Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo paslaugų patalpos Nr. 101 paskirties keitimo į gydymo Nemenčinės pl. 4D, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilnius, Nemenčinės pl. 4, 0101/0024:418

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Statybos projektai“

SPV Romas Kerulis

Gintautas Žygaitis, el. paštas:

info@paskirtieskeitimas.lt, tel. Nr. +37062137856

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Kavita NT“

adresas: V. Žalakevičiaus g. 10-20, 10111 Vilnius, el. paštas:

medicina@kavita.com, tel. Nr. +370 69620830

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Nemenčinės pl. 4D-101, Vilnius, tel. Nr. +370 69620830, laikas: 10:00 – 16:00 nuo pirmadienio iki ketvirtadienio.

Iki 2020-04-17 d., 17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2020-04- 17 d., 17:00 val.

el. paštu info@paskirtieskeitimas.lt, tel. Nr. +37062137856

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Vilnius, 2020-04-17 d., laikas 17:00 val.

Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir (ar) užsitęsusio karantino atveju, visi projektinių pasiūlymų svarstymai turi būti užtikrinami nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu.  Jeigu statytojui (pareiškėjui) užtikrinti vaizdo transliacijos nepavyksta, projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas atšaukiamas.

Atnaujinta 2020-04-03:

nuoroda į nuotolinę transliaciją: https://youtu.be/DpdfqTCdrmg

Atsisiųsti priedą.

2020-04-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.