Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo pastogės dalies prijungimo prie buto Nr. 11 ir paskirties keitimo į gyvenamąją Užupio g. 15, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Užupio g. 15, Vilniuje, sklypas nesuformuotas

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama: Nesuformuotas

Numatoma: Nesuformuotas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: Gyvenamoji ( trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Numatoma: Gyvenamoji ( trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektų vadovas Ramūnas Buitkus; architektura@senamiescio.lt; +37061066194

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M. T. R., E. R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iki 2021 04 02 Konstitucijos pr. 12-340, Vilnius; 861066194 d.d. nuo 14.30 iki 15.00h iš anksto susitarus

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021 04 02 raštu e-paštu architektura@senamiescio.lt;

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 04 02; 15:00

Nuotoliniu būdu per prisijungimą https://zoom.us/j/96714093552?pwd=ZzB3Q1ZReVZuY2NhbFJnWG91bzNsZz09

 

Atsisiųsti priedą.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.