Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Paupio g. 41, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Paupio g. 41, sklypo kad. Nr. 0101/0058:206

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis yra kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas yra Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esamų statinių pagrindinės naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis –  Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Unitectus“, PV Tauras Paulauskas, tauras@unitectus.lt, +370 5 2610147

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vita NTP“, Paupio g.41, Vilnius, tel. +370 686 02361

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lukiškių g. 3, Vilnius, tel. +370 5 2610147, nuo 10.00 val. iki 17.00 val.,

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2020-10-22  el. paštu tauras@unitectus.lt,

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešas susirinkimas vyks 2020-10-22, 15:00 val tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungti bus galima šioje nuorodoje: paupio41.zoomtv.lt

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/1KvSzm