Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Paupio g.7 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
PAUPIO G. 7, VILNIUS. 0101/0042:216

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Gyvenamosios teritorijos; Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamasis namas, Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Martynas Valevičius [email protected]; 868611363

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
M.V.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Algirdo 32-3; 868611363; 17:30

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
elektroniniu paštu [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2018-10-30 (laikas 17:30) Adresas Algirdo 32-3.

Atsisiųsti priedą.

 

2018-11-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą