Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Paupio g. 7, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Paupio g. 7 0101/0042:216

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita, Gyvenamosios teritorijos, Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamasis namas, Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Martynas Valevičius, [email protected]. tel. 868611363

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
M.V.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilnius, Algirdo 32-3. 2018-08-29 17:30

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Vilnius, Algirdo 32-3. 2018-08-29 17:30, [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Algirdo 32-3. 2018-08-29 17:30

Atsisiųsti priedą