Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Pavilnionių g. 32, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pavilnionių g. 32, Vilnius (skl. kad. Nr.0101/0015:158)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SP architektų grupė“, arch. Saulius Pamerneckis, saulius@jad.lt, tel.: 8 698 32288

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Centro sprendimai“, Kareivių g. 11B,Vilnius, info@iprojektai.lt, tel.: 869806469

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Liepyno g. 25A, I aukštas, UAB „SP architektų grupė“, tel.: 8 698 32288. Susipažinimo laikas darbo dienomis nuo 14:00 iki 17:00 val. (prieš tai  susiderinus susitikimą) ir

www.vilnius.lt puslapyje Vilniaus miesto savivaldybė – Numatomo statinių projektavimo viešumas (vilnius.lt)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el.paštu saulius@jad.lt iki 2021-12-10 17:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl ekstremalios situacijos apribojimų projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu adresu:

https://us02web.zoom.us/j/85795001182?pwd=L3FlUmUybkc1NlRTb1gycHdjNXVBQT09

2021-12-10  d. 17:00 val.

 

Atsisiųsti priedą.

3D Vilnius: https://arcg.is/1XyOXb

 

2022-03-07

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.