Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Pavilnionių g. 34, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Pavilnionių g. 34, Vilnius (kad. Nr. 0101/0015:298)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Gyvenamoji

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „ARTEX“studija, PV Gintautas Balkė tel: 8698 020 98,

el.p: gintautas@artex.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „SOLO technologijos“, Direktorius Aurimas Oleknavičius,

tel: 8677 77 113, aurimas.oleknavicius@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „ARTEX“studija,, Žirmūnų g. 67A, Vilnius PV Gintautas Balkė tel:
8698 020 98, laikas 9.30 -17.30

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Rąštu – UAB „ARTEX“studija,, Žirmūnų g. 67A, Vilnius,

el.p: gintautas@artex.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
UAB „ARTEX“studija,, Žirmūnų g. 67A, Vilnius

 laikas 17.30 – 18.30 val.

Atsisiųsti priedą.