Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Plačioji g. 4, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Plačioji g. 4, Vilnius
Žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0057:193 Vilniaus m.  k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis- kita.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis Gyvenamoji (vieno buto pastatai), numatoma Gyvenamoji (trys butai ir daugiau) paskirtis

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Alvidas Songaila,  renova@renova.lt, 869821492

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB “ Novidas“,  Bičiulių g. 21, Vilnius
 info@novidas.lt,  868983560

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Nuo 2018 05 28 9:00-17:30val. iki 2018 06 08 9-17:30val.
 Gedimino pr. 16, Vilnius, UAB „Renova“ patalpose
 869821492

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018 06 08 9-17:30val.
El. paštu: renova@renova.lt, Raštu: Gedimino pr. 16, Vilnius
Telefonu: 869821492

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Gedimino pr. 16, Vilnius UAB „Renova“ patalpose,  2018 06 11 17:30

Atsisiųsti priedą.

2018-07-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.